Co je bowls

Bowls je sport, který spočívá v koulení speciální koulí po trávníku s cílem přiblížit vlastní koule (bowls)
k jacku, malé bílé (žluté) kuličce.


Populární je zejména na britských ostrovech, případně v dalších vesměs anglicky mluvících zemích. V poslední době ale získává pozornost i na evropském kontinentu.

Bowls má velmi dlouhou tradici, jeho začátky lze najít už ve 13. století, první oficiální klub byl založen ve Skotsku v r. 1740. Hru lze hrát nejen na trávě či umělém povrchuvenku, ale také v hale – pak se jedná o tzv. indoor bowls.

Instruktážní videa:

© Copyright Česká asociace bowlsu