Členství v České asociaci bowlsu

Členství v ČABow

  1. Členem ČABow se může stát každý samostatný spolek – sportovní klub, s vlastní právní subjektivitou, jehož posláním dle jeho stanov je provozování a podpora bowlsových sportů.
  2. Členem ČABow se může stát oddíl, kroužek nebo klub bez právní subjektivity, který je součástí tělovýchovné jednoty nebo sportovního klubu, nebo je zřízen při škole, školském či sociálním zařízení, a to se souhlasem zastřešující organizace s právní subjektivitou (např. TJ, SK, DDM, DS, ústav sociální péče).
  3. Členství v ČABow podle odst. 1. a 2. je podmíněno souhlasem s posláním ČABow a závazkem plnit povinnosti člena ČABow, které budou stvrzeny doručením písemné přihlášky ČABow.
  4. Členem ČABow se může stát fyzická osoba, která je činná v rámci ČABow zejména prostřednictvím svého členství v bowlsových klubech, oddílech či kroužcích dle čl. 1. a 2.
  5. Členem ČABow se může stát fyzická osoba, která není členem žádného spolku, který je členem ČABow. Tato fyzická osoba se stane tzv. individuálním členem ČABow.
  6. O přijetí všech členů (právnické i fyzické osoby) rozhoduje Výkonný výbor ČABow na základě písemné žádosti.

 Více o  členství v ČABow: STANOVY ČESKÉ ASOCIACE BOWLSU

Registrační poplatky - rok 2020

 I. Registrační poplatky klubů
  1. registrační poplatek klubu za členství v ČABow                                                                                                                                  1 000 Kč
II. Registrační poplatky hráčů
  1. registrační poplatek za individuální členství:                                                                                                                                           700 Kč
  2. registrační poplatek za hráče, který je členem klubu sdruženého v ČABow:                                                                                      200 Kč
  3. registrační poplatek za hráče, který je členem klubu sdruženého v ČABow, a zároveň je narozen v r. 2002 a později               100 Kč

 Schváleno VV ČABow, dne 19.2.2020

 

© Copyright Česká asociace bowlsu